LÄÄKEHAKU KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

1.1. Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat Suomen apteekkariliiton (”Toimittaja”) tarjoaman Lääkehaku-palvelun (”Palvelu”) käyttöä palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) toimesta. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa, että hän on tutustunut Ehtoihin ja hyväksyy ne.

2. Palvelu

2.1. Palvelu on ilmainen tiedonhakupalvelu, jossa Käyttäjän on mahdollista selvittää lääkkeiden saatavuus Palveluun kuuluvissa apteekeissa.

2.2. Palvelun kautta saatavissa olevat tiedot päivitetään järjestelmään säännöllisesti. Tietojen päivittymisessä voi kuitenkin olla jonkin verran viiveitä. Mikäli Käyttäjä haluaa varmistua siitä, että hänen etsimänsä tuote on varmuudella saatavilla tietyssä apteekissa, suositellaan Käyttäjää olemaan yhteydessä kyseiseen apteekkiin esimerkiksi puhelimitse.

3. Ylläpito

3.1. Toimittaja ylläpitää Palvelua harkintansa mukaan tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ja pyrkii toteuttamaan Palvelun huollon ja päivitykset ensisijaisesti palveluajan ulkopuolella.

3.2. Toimittajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun tai muutoin estää Palvelun käyttö, mikäli Palvelun käyttö Käyttäjän toimesta aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa tai vahinkoa Palvelulle tai Palvelun käyttäjille.

3.3. Toimittajalla on koska tahansa oikeus keskeyttää tai lopettaa Palvelun toimittaminen, mikäli esimerkiksi tietoturvasyyt tai mahdolliset muut seikat edellyttävät tätä.

4. Vastuu ja vastuunrajoitus

4.1. Toimittajan vastuu rajautuu Palvelun toimittamiseen ja Palvelussa mahdollisesti ilmenevien virheiden korjaamiseen harkintansa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittaja ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään Palvelussa tai sen sisällössä olevista virheistä tai Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

4.2. Edellä selostetun lisäksi todetaan, että Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on, eikä Palvelulle anneta mitään takuita tai muita vakuutuksia koskien mitään sen ominaisuuksia.

5. Ylivoimainen este

5.1. Mikäli Toimittajan sopimusvelvoitteiden täyttäminen vaikeutuu, viivästyy tai estyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisen seikan vuoksi, jota Toimittaja ei ole kohtuudella voinut välttää eikä voittaa, vapautuu osapuoli sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä niin pitkäksi aikaa, kunnes tilanne normalisoituu.

5.2. Ylivoimaiseksi esteeksi tulkitaan esimerkiksi hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, yleislakko, sota sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi kuten tuontikielto ja takavarikko. Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittajan alihankkijan ylivoimainen este katsotaan Toimittajan ylivoimaiseksi esteeksi.

6. Muutokset

6.1. Toimittajalla on oikeus muuttaa Ehtoja ja Palvelua yksipuolisesti. Muutoksista ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä julkaisemalla uudet Ehdot yleisesti saataviksi.

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

7.1. Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.